باز ها، هیدرواکسیدها (قلیا)

باز ها، هیدرواکسیدها (قلیا)

بر اساس شیمی یازدهم کاوش کنید ۱ ص ۱۹

طبق تعریف آرنیوس باز ماده ای است که در آب یون هیدرواکسید تولید می کند مانند محلول سود سوز آور (سدیم هیدرواکسید)

NaOH → Na+ + OH


باز قوی بازی است که در آب به طور کامل تفکیک می شود و باز ضعیف بازی است که در آب به طور جزیی تفکیک می شود.

هیدرواکسید های فلزات قلیایی (گروه اول جدول تناوبی) بسیار قوی، هیدرو اکسید های فلزات قلیایی خاکی (گروه دوم جدول تناوبی) نسبتآ قوی و هیدرو اکسید های بقیه ی فلزات همچمین هیدرواکسید آمونیم ( امونیم هیدرواکسید) باز های ضعیف می باشند.

از نظر حلالیت:
فقط هیدرو اکسید های فلزات قلیایی ، هیدروژن، آمونیم، باریم، و استرانسیم محلول هستند و بقیه ی هیدرو اکسید های فلزات نا محلول یا کم محلول هستند.

برای اطلاعات بیشتر پوستر حلالیت نمک ها را از اینجا دانلود کنید و ببینید:
برای ساختن هیدرواکسید فلزات کافی است یک باز محلول مثل سود سوز آور (سدیم هیدرواکسید) یا پتاس (پتاسیم هیدرواکسید) را با نمک فلز ترکیب کنید طبق واکنش زیر:

برای فراگیری انواع واکنش های تجزیه ، ترکیب ، جانشینی ساده و دوگانه از اپلیکیشن رایگان معادله واکنش بساز و موازنه کن استفاده کنید:جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*