عناصر اصلی(پرسش و پاسخ)

عناصر اصلی(پرسش و پاسخ)

عناصر اصلی(عناصری که لایه s و p آن ها در حال پر شدن است)

با توجه به نمک های زیر پاسخ دهید:
A) لیتیم برمید
B) سدیم فلئورید
C) پتاسیم یدید
D) سدیم کلرید
E) باریم نیترات

۱- منگنز(IV)اکسید با یکی از ترکیبات فوق و چند قطره سولفوریک اسید مخلوط شده اند. در هنگام گرم کردن مخلوط، گازهای آزاد شده وارد محلول نقره نیترات می شود و رسوب سفید رنگی حاصل می گردد که در محلول رقیق آمونیاک حل می شود. این ترکیب کدام است؟

۲- با وارد کردن محلول رقیق سولفوریک اسید به محلول کدام یک از مواد فوق رسوب سفید رنگی حاصل می شود، این ماده کدام است؟

۳- به یکی از ترکیبات فوق چند قطره محلول نقره نیترات اضافه شده است و رسوب زرد رنگی حاصل شده است که در محلول رقیق آمونیاک نا محلول می باشد، این ماده کدام است؟

۴- با اضافه کردن محلول تترا کلرو متان حاوی کلر به محلول یکی از ترکیبات (A) تا (E) و مخلوط کردن آن ها، لایه ی زیرین تیره رنگ می شود. ولی اگر محلول تترا کلرو متان حاوی برم به مخلوط مجهول اضافه شود لایه ی زیرین تیره نمی شود. محلول مجهول کدام است.

۵- یکی از ترکیبات فوق را به صورت جامد در یک لوله آزمایش حرارت می دهند، گاز قهوه ای رنگی آزاد می شود. در سرما این گاز به مایع تبدیل می شود.

برگرفته از کتاب تست های شیمی کالج های انگلستان

بر اساس شیمی یازدهم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*