تشکیل بلورهای پتاسیم نیترات

تشکیل بلورهای پتاسیم نیترات

پتاسیم نیترات یک نمک است و هر نمک مشتق یک اسید و یک باز است بنابر این برای تشکیل بلورهای پتاسیم نیترات می توانیم از واکنش پتاس(KOH) و نیتریک اسید(HNO3) استفاده کنیم.

طبق واکنش بالا یک مول پتاس(با جرم مولی ۵۶ گرم) با یک مول نیتریک اسید(با جرم مولی ۶۳ گرم) واکنش می دهد و یک مول پتاسیم نیترات(با جرم مولی ۱۰۱ گرم) می دهد.

پس برای تهیه هر صد گرم پتاسیم نیترات باید ۶۳ گرم نیتریک اسید خالص و ۵۶ گرم پتاس را باید با هم ترکیب کنیم اما نیتریک اسید در بازار به صورت محلول ۶۵٪ وجود دارد بنابر این باید ۱۰۰ سی سی محلول ۶۵ درصد را با ۵۶ گرم نیتریک اسید ترکیب کنیم( اشکالی ندارد اگر نیتریک اسید کمی بیشتر باشد)

همچنین واکنش اسید و باز به شدت گرما زا است و اضافه کردن یک دفعه این دو به شدت گرما تولید می کند و خطر ناک است ممکن است به چشم و صورت بپاشد. به علاوه گرما نیترات را به نیتریت تبدیل می کند و از خاصیت اکسید کنندگی آن می کاهد.

پس باید دما کنترل شود و به تدریج اسید و باز به هم اضافه شود. برای کنترل بیشتر دما پتاس را ابتدا در آب حل کنید سپس به آرامی با اسید اضافه کنید بهتر است ظرف اسید را در حمام آب یخ قرار دهید.

پس از انجام واکنش به همان دلیل بالا نباید محلول را حرارت دهید پس بگذارید در دمای محیط آب آن تبخیر شود و بلور ها به دست آید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*