چند نوع آب از نظر ایزوتوپی داریم؟

چند نوع آب از نظر ایزوتوپی داریم؟

بر اساس شیمی دهم بخش ایزوتوپ ها

ابتدا ایزوتوپ را تعریف کنیم:
عناصری که تعداد پروتون های مساوی و تعداد نوترون های مختلف در نتیجه جرم اتمی مختلفی دارند ایزوتوپ می گویند.
همانطور که می دانیم هیدروژن سه ایزوتوپ پایدار (هیدروژن، دوتریم، و تریتیم)
 

همچنین اکسیژن سه ایزوتوپ پایدار اکسیژن شانزده، هفده، و هجده دارد.اکنون با توجه به ایزوتوپ های هیدروژن و اکسیژن چند نوع آب داریم؟

بنابراین از نظر ایزوتوپی هجده نوع آب داریم، بنابر این وقتی می گویند آب سنگین منظور آبی است که از ایزوتوپ های سنگین هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده باشد.

برای مطالعه ی عمیق تر از اپلیکیشن از اتم تا استوکیومتری استفاده کنید:سرچشمه:

http://web.sahra.arizona.edu

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*