فرآیند تولید آب ژاول

فرآیند تولید آب ژاول

در واحد های کلر آلکالی با استفاده از نمک خوراکی NaCl که بعنوان ماده اولیه می باشد آب ژاول تولید می شود نمک مورد نیاز با استفاده از خشک کردن آب دریا در حوضچه های بزرگ استخراج می شوکه بعد از شستشو در واحد شستشوی نمک SALT WASHING و اشباع تا غلظت حدود ۳۰۰ گرم در لیتر برای انجام عمل الکترو لیز به سل روم ها فرستاده می شود
نمک اولیه ۹۸ % خلوص داردو بیشتر ناخالصی های موجود در نمک یون های منیزیم وکلسیم می باشد این خالص سازی از هزینه بالایی بر خوردار است .چرا که نباید سختی ۵۰ قسمت در میلیارد ۵۰ PPB بیشتر باشد آب برای ورود به پروسس الکترولیزبیشتر باشد در نتیجه جهت تشکیل رسوب های کربنات کلسیم واستفاده (PH کربنات منیزیم از کربنات سدیم و سود )جهت کنترل می شود .بدین تر تیب تمامی کاتیون های ناخالصی در زیر تانک جمع می شوند .از مواد دیگر مزاحم غشا الکترو لیز سولفات سدیم می۷%بیشتر باشد .الکترولیز با / باشد که مقدار آن در نمک نباید از ۷ غشا هایی که :memberane) استفاده از عشا پیشرفته ممبراین بصورت انتخابی یونها را از خود عبور می دهند )صورت می گیرد به همین سبب محصو لات تولید شده دارای خلوصی بالا ومطابق استاندارد های بین المللی می باشد . علاوه بر تفاوتهای ی که در طراحی مکانیکی سیستم های ممبراین با روش جیوه ای است مزیت این روش عاری بودن محصو لات از اکسید جیوه و همچنین صرفه جویی در مصرف انرژی است .در عین حال با مصرف بسیار بالای آب و برق در پرو سه .آب و برق مصرفی را نیز باید جز مواد اولیه این واحد بشمار آورد .از واکنش های انجام شده در در الکترو لایزر ها گاز کلر.هیدروژن و محلول سود سوز آور است که که مواد دیگری از آنها قابلیت تولید دارد.
ویژگیهای فرایند . نکات فنی وشرایط عملیاتی:
در فرایند کلر آلکالی با استفاده از نمک طعام که ماده اولیه این واحد می باشدو پس از استخراج از معادن بصورت نمک آسیاب شده به کار خانه حمل می گردد عمل الکترو لیز انجام می شود .نمک در مخازن مخصوص در آب حل شده و بصورت اشباع با غلظت ۳۰۰ گرم در لیتر می آ ید .سپس این محلول تصفیه و درنهایت الکترولیز می شود. نمک اولیه ۹۸ % خلوص داردو بیشتر ناخالصیهای موجود در نمک یونهای منیزیم وکلسیم می باشد این خالص سازی از هزینه بالایی بر خوردار است .چرا که نباید سختی آب برای ورود به پروسس الکترولیزبیشتر از۵۰ قسمت در بیلیون (۵۰ppb) باشد در نتیجه جهت تشکیل رسوبهای کربنات کلسیم و کربنات منیزیم از کربنات سدیم و سود جهت کنترل PH استفاده می شود .بدین تر تیب تمامی کاتیونهای ناخالصی در زیر تانک جمع می شوند .از مواد دیگر مزاحم غشا الکترو لیز سولفات سدیم میباشد که مقدار آن در نمک نباید از ۰/۷%بیشتر باشد.
الکترولیز با استفاده از غشا پیشرفته ممبراین memberane
(غشا هایی که بصورت انتخابی یونها را از خود عبور می دهند)صورت میگیرد به همین سبب محصو لات تولید شده دارای خلوصی بالا ومطابق استاندارد های بین المللی می باشد . علاوه بر تفاوتهایی که در طراحی مکانیکی سیستم های ممبراین با روش جیوه ای است.مزیت این روش عاری بودن محصو لات از اکسید جیوه و همچنین صرفه جویی در مصرف انرژی است .در عین حال با مصرف بسیار بالای آب و برق در پروسه ،آب و برق مصرفی را نیز باید جزو مواد اولیه این واحد بشمار آورد. بخش اصلی این واحد سلول الکتریکی است که با استفاده از خاصیت غشائی انتخاب یون عمل میکند.سلول بکار رفته توسط واحد سازنده غشاء اسید می باشد که (NAFION) پروفلوئورسولفونیک اسید دارای قدرت مکانیکی بالا مصرف انرژی پائین و راندمان بالاست . علاوه بر این هوا نیز بدون وارد آوردن خسارت می تواند غشاء را خشک کند .
از محصولات واکنشهای انجام شده درالکترولایزرها گاز کلر.هیدروژن و محلول محلول سود سوز آور است که مواد دیگری از آنها قابلیت تولید دارد.

محلول آب ژاول:هیپو کلریت سدیم
NaClO

ازترکیب محلول سود سوزأور باگاز کلر در برج مخصوص
اسید کلرید ریک: جوهر نمک
HCl

از ترکیب مستقیم گاز کلر و هیدروژن بدست می آید این واکنش می تواند در یک را کتور انجام بگیرد.
کلر مایع: کلر مایع:
Cl2

گاز کلر پس از فشرده شدن توسط کمپرسور ، وارد برج خشک کن شده با اسید سولفوریک ۹۸ % کاملاً خشک و به کندانسور هدایت میگردد سپس تا ۳۱ سانتیگراد سرد و به حالت مایع در می آید.
کلرور فریک :
(FeCl3)

از ترکیب اسید سولقوریک با آهن،کلرور فرو تهیه و سپس آنرا با گاز کلر اکسید نموده تا به کلرورفریک با غلظت ۴۰ % تبدیل گردد.
-محلول سود سوز آور:(کاستیک سودا محلول NaOH) این محلول در کاتد الکترولیز با غلظت ۳۰ % تهیه ودر واحد تغلیظ کننده اولیه به ۴۵ % تبدیل میگردد

منصوره حامدی: کارشناس ارشد شیمی آلی

لینک عکس:
http://images.tutorvista.com/cms/images/101/electrolysis.png

21 نظر

 1. سلام . مطلب خوبی بود . در صورت امکان با بنده تماس بگیرید.
  ۰۹۱۲۱۱۵۶۳۵۷

 2. خانم حامدی مطلب خوبتان خیلی سپاسگزارم

 3. با سلام در هیدرولیز اب و نمک محصول بدست امده از قدرت مطلوب برخوردار نیست مثل جوهر نمکهایی که از فروشگاهها تهیه میکنیم لطفا جواب را به ایمیل اینجانب ارسال فرمایید.با کمال تشکر

  • درود
   اول: هیدرولیز نه و الکترولیز
   دوم: از یک باطری کتابی نه ولت نو استفاده کنید و فرایند را ۲۴ ساعت ادامه دهید
   غلظت محلول مثل آب ژاول هایی می شود که می خرید.

  • اشکال دیگر متن شما اشاره به واژه ی جوهر نمک است که با آب ژاول فرق دارد جوهر نمک ، هیدروکلریک اسید است که یک اسید قوی است اما آب ژاول به دلیل آن که در آن سودسوزآور هم وجود دارد قلیایی است

 4. با درود و تشکر فراوان خیلی لطف کردید که جواب دادید باز هم تشکر میکنم. در پناه حق باشید.

 5. با سلام مجدد،استاد در تولید هیدروکسید سدیم به روش ممبرین چه مدت باید فرایند ادامه پیدا کند ودر ضمن کدام قسمت از ظرف هیدروکسید سدیم میباشد و قسمت دیگر ظرف چه ماده ای میباشدضمنا اینجانبضمناجهت جامد نمودن ان چهعملی باید انجام داد.با تشکر از زمانی که صرف اموزش میکنید.

  • درود
   ببینید از لحضه ای که شما الکترولیز نمک سدیم کلرید را شروع می کنید تولید سدیم هیدرواکسید شروع شده و با افزایش مدت زمان غلظت آن زیاد تر می شود
   سدیم هیدرواکسید در کاتد تولید می شود (طرفی که به قطب منفی وصل شده) آن را می توانید با یک قطره محلول فنل فتالئین که در کاتد ارغوانی می شود تشخیص دهید

 6. قسمت دیگر ظرف که به اند متصل است چه ماده ای میباشد؟و اگر دو محصول اند و کاتد را مخلوط کنیم چه ماده ای بدست می اید.با تشکر

  • در آند گاز کلر آزاد می شود. مقداری از این گاز کلر با آب واکنش داده مخلوط هیدروکلریک اسید و هیپوکلریک اسید می دهد و مقدار زیادی از گاز کلر از محلول خارج می شود. مقداری هم در آب حل می شود اگر سمت آند و کاتد را با هم مخلوط کنیم مخلوطی حاصل می شود به نام آب ژاول شامل سدیم هیدرو اکسید، سدیم کلرید، سدیم هیپوکلریت ، و گاز کلر حل شده در آب

  • همچنین گاز هیدروژن آزاد شده در کاتد را با گاز کلر آزاد شده در آند را با هم می سوزانند تا گاز هیدروژن کلرید حاصل شود این گاز را در آب حل می کنند تا محلول هیدروکلریک اسید به دست آید

 7. با تشکر فراوان ای کاش اشخاصی دلسوز و با سواد همچون شما در کشورمان بیشتر داشتیم.خیلی ممنون از لطف و سرمایه علمی که در اختیار دیگران میگذارید.

 8. با عرض سلام و عذر خواهی بخاطر مزاحمتهای پیاپی،استاد گرامی جوهر نمک یا اب ژاول که از فروشگاهها تهیه میکنیم البسه را سفید میکنند ولی هیدرولیز اب و نمگی که اینجانب تولید میکنم اولا پس از حدود بیست ثانیه جذب پارچه می شود و رنگ انرا به فرض از قهوه ای تیره به روشن تغییر میدهد ولی محصولات خریداری شده فوری جذب پارچه می شود و رنگ انرا سفید میکند،هدف من ساخت سفید کننده میباشد.تشکر میکنم که این بنده حقیر را راهنمایی بفرمایید.با تشکر فراوان

  • درود
   اول: جوهر نمک، هیدروکلریک اسید است که اسیدی قوی است اما خاصیت سفید کنندگی ندارد جوهر نمک را باید برای تمیز کردن سرامیک استفاده کنید…
   دوم: غلظت آب ژاول به چند چیز بستگی دارد…یکی آمپر جریان که هر چه بیشتر باشد، غلظت آب ژاول بیشتر می شود…دیگر به مدت زمانی که جریان برق برقرار است …هر چه مدت زمان بیشتر، غلظت بیشتر می شود….عامل دیگر نوع ظرف است …مثلآ هر چه استوانه ی ظرف بلند باشد تا گاز کلری که می خواهد خارج شود مدت زمان بیشتری در محلول معلق باشد و در نتیجه مقدار بیشتری در محلول حل شود خاصیت سفید کنندگی بیشتر می شود
   در صنعت با در نظر گرفتن همه ی این عوامل بهترین شرایط را برای تولید آبژاول با بالاترین غلظت فراهم می کنند
   ما در اشل کوچک و آزمایشگاهی به ندرت به شرایط صنعت نزدیک می شویم …

 9. با تشکر استاد گرامی.

 10. سلام استاد بزرگوار خسته نباشید و خدا پشت و پناهتان باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*