رابطه چگالی و غلظت

رابطه چگالی و غلظت

چگالی برابر جرم واحد حجم تعریف می شود. و غلظت برابر مقدار ماده ای که در ماده ی دیگر حل می شود تعریف می شود. با تغییر غلظت یک محلول، چگالی آن نیز تغییر می کند.

غلظت
غلظت یک محلول برابر جرم ماده حل شونده بر حجم محلول.

چگالی
چگالی برابر جرم ماده تقسیم بر حجم ماده

محلول ها
یک محلول مخلوط همگنی از دو یا چند ترکیب یا عنصر که با یکدیگر پیوند شیمیایی برقرار نمی کنند.

اثر غلظت بر چگالی
با افزایش ماده حل شونده به حلال نسبت نسبت وزن به حجم تغییر می کند که در نتیجه چگالی نیز تغییر می کند.

 

سرچشمه ها:

https://sciencing.com/density-vs-concentration-5779387.html

https://www.quora.com/What-is-the-relation-between-density-and-concentration-terms

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*