بالاترین درجه اکسایش(تست ها)

بالاترین درجه اکسایش(تست ها)

پیش از مرور تست های زیر ابتدا مطلب بالاترین و پایین ترین درجه اکسایش را بخوانید.

۱- عنصر X در خانه ی شماره ی ۵۰ جدول تناوبی جای دارد. فرمول سولفات این عنصر با بالاترین درجه اکسایش کدام است؟ (آزاد تجربی سال ۶۷)

۱) X2(SO4)3
۲) X2SO4
۳) X(SO4)2
۴) XSO4
جواب:
آرایش الکترونی این عنصر به

۵s2,5p2

ختم می شود پس عنصر گروه چهارم است و بالا ترین درجه اکسایش آن چهار است پس گزینه ۳ درست است.

۲- عنصر واسطه ی X با بالاترین درجه اکسایش خود، اکسیدی به فرمول X2O5 تشکیل می دهد، کدام عدد اتمی زیر را می توان به آن نسبت داد؟ (آزاد پزشکی سال ۶۵)

۱) ۲۹
۲) ۲۶
۳) ۳۱
۴) ۲۳

جواب:
آرایش الکترونی عنصر شماره ۲۳ به

۴s2,3d3

ختم می شود که همان طور که در اینجا  گفته شد عنصر گروه پنجم واسطه است. و بالاترین درجه اکسایش آن پنج است.

۳- عدد اتمی عنصر X برابر ۲۵ است فرمول اکسید آن با بالاترین درجه اکسایش کدام است؟ (آزاد تجربی سال ۶۷)

۱) X2O5
۲) XO2
۳) X2O7
۴) XO3
جواب:
آرایش الکترونی این عنصر به

۴s2,3d5

ختم می شود پس عنصر گروه هفتم واسطه است و بالا ترین درجه اکسایش آن هفت است پس گزینه ۳ درست است.

۴- عنصر واسطه ی M در تراز d لایه ی ظرفیت خود ۳ الکترون دارد فرمول اکسید آن با بالاترین درجه اکسایش کدام است؟

۱) MO5
۲) M2O3
۳) MO3
۴) M2O5
جواب:
آرایش الکترونی این عنصر به

ns2,(n-1)d3

ختم می شود پس عنصر گروه پنجم واسطه است و بالا ترین درجه اکسایش آن پنج است پس گزینه ۴ درست است.

اپلیکیشن از اتم تااستوکیومتریاپلیکیشن اکسایش کاهشبرای سهولت در بازبینی وب سایت شیمی کیمیکال و ده ها وب سایت شیمی ایرانی و خارجی دیگر و شبکه های اجتماعی مرتبط و همچنین سهولت در به اشتراک گذاری مطالب آن ها اپلیکیشن رایگان کیمیکال پلاس را نصب کنید.


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*