آلکان ها

آلکان ها

آلکان ها هیدرو کربن های سیر شده ی خطی با فرمول عمومی

CnH2n+2

می باشند. در این فرمول n تعداد کربن است. متان سر دسته آلکان هاست.

 

n=1 CH4 متان
n=2 C2H6 اتان
n=3 C3H8 پروپان
n=4 C4H10 بوتان
n=5 C5H12 پنتان
n=6 C6H14 هگزان
n=7 C7H16 هپتان
n=8 C8H18 اکتان
n=9 C9H20 نونان
n=10 C10H22 دکان

 

همان طور که مشاهده می شود همه ی آلکان ها پسوند (آن) دارند.

درباره متان

متان با فرمول مولکولی

CH4

یک گاز گلخانه‌ای است و به عنوان سوخت بکار می‌رود.متان ساده‌ترین آلکان است. ماده اصلی گاز طبیعی همراه با نفت است، از تجزیه مواد گیاهی در نواحی مردابی تشکیل می‌شود. این گاز به خاطر توانایی جذب گرما به مقدار فراوان اثر گلخانه‌ای بیشتری نسبت به کربن دی‌اکسید دارد. امّا به این خاطر که مقدار آن در هواکره کمتر از کربن دی‌اکسید است، کربن دی اکسید را عامل اصلی اثر گلخانه‌ای می‌دانیم. یکی از تلاش‌هایی که پیرامون کنترل گرم شدن زمین می‌شود، تلاش برای تبدیل متان حاصل از فاضلاب‌ها یا مرداب‌ها به گاز کربن دی‌اکسید است.

ویژگی‌ها

در شرایط استاندارد دما و فشار این گاز بی بو و بی‌رنگ و نافذتر و سبک‌تر از هوا است و اولین ترکیب سلسله هیدروکربن‌های اشباع شده به شمار می رود. این گاز در طبیعت از تجزیه و پوسیده شدن مواد آلی به ویژه فساد گیاهان در مرداب‌ها حاصل می‌شود، به همین جهت آن را «گاز مرداب» نیز می‌نامند.

اپلیکیشن شیمی آلی


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*