مهر ۲, ۱۳۹۸

عناصر برای کودکان(برلیوم)

برلیوم Be: نماد عدد اتمی :4 جرم اتمی:9.0122 گروه : فلزات قلیایی خاکی حالت در دمای اتاق: جامد چگالی<دانسیته>: 1.85 گرم بر سانتی متر مکعب 1287C […]