دی ۵, ۱۳۹۵

شیمی کیسه ی هوا

در درون کیسه هوای اتوموبیل (airbag) یک مولد گاز شامل سدیم آزید، پتاسیم نیترات، سیلیسیم دی اکسید وجود دارد. وقتی اتومبیل با سر تصادف می کند. […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۵

حقایق شیمی

آذر ۲۷, ۱۳۹۵

چگال ترین فلزات

۱- اوسمیم Osmium – 22,61 gr/cm³ – چگال ترین فلز جدول تناوبی بیشتر اوقات با بقیه ی فلزات آلیاژ می شود. و کاریرد آن در نوک […]