شهریور ۱۳۹۵

شهریور ۷, ۱۳۹۵

انواع واکنش های شیمیایی

بیشتر واکنش های شیمیایی را در شیمی معدنی می توانیم به این چهار نوع زیر تقسیم بندی کنیم: ترکیب A + B → AB اکسید فلز […]
مرداد ۲۰, ۱۳۹۵

لیمونن (اسانس پوست پرتقال)

اسانس پوست پرتقال لیمونن C10H16 نام دارد. این ماده که یک ترپن با فرمول عمومی CnH2n-4 می باشد. حدود یک درصد پوست پرتقال را لیمونن تشکیل […]