خرداد ۷, ۱۳۹۴

رنگ های یون های فلزات واسطه (پوستر)

فلزات واسطه ترکیبات و کمپلکس های رنگی تشکیل می دهند. این رنگ ها می توانند بسته به بار یون فلزی و تعداد و نوع گروه اتمهایی […]
خرداد ۶, ۱۳۹۴

رنگ ترکیبات منگنز در حالات اکسایش مختلف

همانند وانادیم، ترکیبات منگنز در حالات اکسایش مختلف دارای تعداد الکترون مختلفی هستند که آن منجر به رنگ های مختلفی می شود. یون منگنز(II) به رنگ […]
خرداد ۳, ۱۳۹۴

چرا انجمن های شیمی پارسی؟

اگر یک سوال علمی را به زبان انگلیسی در گوگل جستجو کنیم هزاران لینک می آورد که گاهی برای یک سوال چندین جواب می یابیم! اما […]
خرداد ۲, ۱۳۹۴

اتمسفر سامانه خورشیدی(پوستر)

دانلود پوستر اتمسفر سامانه خورشیدی لینک دانلود پوستر لینک سرچشمه
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۴

رقابت تولید آمونیاک در آزمایشگاه

رقابت تولید آمونیاک در آزمایشگاه هنرستان فنی رازی چند هفته پیش دانش آموزان در پنج گروه، با دستگاه هایی که ساخته بودند همه در آزمایشگاه آمونیاک […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۴

معرفی برنامه از اتم تا استوکیومتری

در این برنامه هشت جلسه کلاس کنکور شیمی(چهار جلسه تدریس و چهار جلسه تست) گنجانده شد که شامل بخش های: اتم: مواد خالص و نا خالص، […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۴

ترکیبات معدنی به عنوان رنگدانه در نقاشی(پوستر)

تعدادی از ترکیبات معدنی به عنوان رنگدانه (پیگمنت) در نقاشی استفاده می شوند. بسیاری از این ترکیبات به دلیل جذب انرژی نورانی بوسیله الکترون های اربیتال […]
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۴

جدول تناوبی (پوستر)

دانلود پوستر جدول تناوبی لینک دانلود پوستر لینک سرچشمه
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۴

حلالیت نمک ها(پوستر)

دانلود پوستر حلالیت نمک ها